Przejdź do menu Przejdź do treści

Dokumenty do pobrania

TRYB EKSTERNISTYCZNY

Wykaz dokumentów do wyznaczenia promotora

Wykaz dokumentów do złożenie rozprawy doktorskiej

1. Wniosek o wyznaczenie promotora + zgoda promotora – zał. nr 2

2. Arkusz kandydata – zał. nr 3

3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

3a. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – promotor

4. Wniosek o wszczęcie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora – zał. nr 4

5. Wykaz dorobku naukowego lub artystycznego kandydata do stopnia doktora – zał. nr 5

6. Oświadczenie o pokryciu kosztów – zał. nr 6

7. Oświadczeie o przebiegu wczesniejszego przewodu doktorskiego-postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – zał. nr 7

8. Oświadczenie kandydata o samodzielności przygotowania rozprawy doktorskiej – zał. nr 8

9. Kwestionariusz-osobowy

 

KANDYDAT DO STOPNIA DOKTORA, KTÓRY ROZPOCZĄŁ STUDIA DOKTORANCKIE PRZED ROKIEM 2019/2020

Wykaz dokumentów do złożenie rozprawy doktorskiej

 

1. Wniosek o wyznaczenie promotora+zgoda promotora – zał. nr 1

2. Kwestionariusz-osobowy

3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – promotor

5. Wykaz dorobku naukowego lub artystycznego kandydata do stopnia doktora – zał. nr 5

6. Oświadczenie o pokryciu kosztów – zał. nr 6

7. Oświadczeie o przebiegu wczesniejszego przewodu doktorskiego-postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – zał. nr 7

8. Oświadczenie kandydata o samodzielności przygotowania rozprawy doktorskiej – zał. nr 8