Przejdź do menu Przejdź do treści

Przewody doktorskie – Pedagogika

Rozprawa Doktorska mgr Katarzyny Lichtańskiej
streszczenie
recenzja – dr hab. Ewa M. Kulesza, prof. APS
recenzja – prof. dr hab. Zenon Gajdzica
Zawiadomienie o publicznej obronie

Rozprawa doktorska mgr Edyty Osękowskiej
streszczenie
recenzja – dr hab. Małgorzata Kuśpit, prof. UMCS
recenzja – dr hab. Marek Siwicki, prof. ASP
Zawiadomienie o publicznej obronie

Rozprawa doktorska mgr Moniki Zamarlik-Mazurek
streszczenie
recenzja – dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. ucz.
recenzja – dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. ucz.
Zawiadomienie o publicznej obronie

 

Rozprawa doktorska mgr Moniki Kowalskiej

recenzje – prof. dr hab. Jerzy Kurcz
recenzja – prof. dr hab. Krzysztof. J. Szmidt
streszczenie
Zawiadomienie o obronie

Rozprawa doktorska mgr Izabeli Glac

recenzja – dr hab. Bernadety Szczupał, prof APS
recenzja – ks. dr hab. Grzegorz Godawa, prof UPJPII
Streszczenie
Zawiadomienie

Rozprawa doktorska mgra Krzysztofa Jasińskiego

recenzja – dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
recenzja – prof. Monika Mackinowa
Streszczenie
Zawiadomienie

 

Rozprawa doktorska mgra Adama Nyckowskiego

recenzja – dr hab. Bohdan Skrzypczak, prof. UW
recenzja – dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD
Streszczenie
Zawiadomienie o obronie

 

Rozprawa doktorska mgra Mateusza Mazurka

Recenzja dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US
Recenzja prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Pająk

Recenzja dr hab. prof. UMK Józef Binnebesel
Recenzja dr hab. Mieczysław Dudek
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Marty Koplejewskiej

Recenzja prof. dr hab. Zenon Gajdzica
Recenzja dr hab. prof. APS Maciej Tanaś
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Klaudii Piotrowskiej-Madej

Recenzja dr hab. prof. UMK Ditta Baczała
Recenzja dr hab. prof. UWr Beata Cytowska
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Aliny Stosor

Recenzja dr hab. prof. UZ Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
Recenzja dr hab. prof. US Teresa Żółkowska
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Ewy Ir

Recenzja prof. dr hab. Jolanta Szempruch
Recenzja prof. dr hab. Mirosław J. Szymański
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Agnieszki Sadowskiej-Konczal

Recenzja dr hab. prof. UJ Beata Gola
Recenzja dr hab. prof. APS Ligia Tuszyńska
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Anety Wojnarowskiej

Recenzja dr hab. prof. UZ Ewa Bochno
Recenzja dr hab. prof. UŚ Anna Szafrańska
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Sylwii Niemiec

Recenzja dr hab. Krystyna Barłóg, prof. UR
Recenzja prof. dr hab. Zenon Gajdzica
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Iwony Bołtuć

Recenzja dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS
Recenzja dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Kingi Witek

Recenzja dr hab. prof. UJK Zuzanna Zbróg
Recenzja dr hab. prof. UPH Urszula Tyluś
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Magdaleny Leżuchy

Recenzja prof. dr hab. Ryszard Bera
Recenzja prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Joanny Szczyrby – Poroszewskiej

Recenzja dr hab. prof. UAM Hanna Krauze-Sikorska
Recenzja dr hab. prof. UŚ Mirosław Kisiel
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Marty Krupskiej

Recenzja dr hab. prof APS Jarosław Gara
Recenzja dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgra Adriana Bieli

Recenzja dr hab. prof AIK Klaudia Węc
Recenzja dr hab. Ewa Skibińska
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgra Tomasza Szweda

Recenzja dr hab prof. UwB Anna Karpińska
Recenzja dr hab. prof. UO Fabian Andruszkiewicz
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Izabelli Gałuszki

Recenzja prof. dr hab. Teresa Żółkowska
Recenzja dr hab. Danuta Kopeć, prof. UAM
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Grażyny Aondo- Akaa

Recenzja dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS
Recenzja dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgra Grzegorza Piątkiewicza

Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek
Recenzja dr hab. Adam Solak, prof. APS
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Pauliny Koperny

Recenzja dr hab. Stefan Kwiatkowski, prof. ChAT
Recenzja- dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Anny Dudy

Recenzja dr hab. Michał Kwiatkowski, prof. APS
Recenzja dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Moniki Semik

Recenzja- dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. UPH
Recenzja- dr hab. Mirosław Kisiel, prof. UŚ
Streszczenie