Przejdź do menu Przejdź do treści

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU

Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii na lata 2020-2022

 

STRATEGIA ROZWOJU DYSCYPLIN

Strategia Rozwoju Dyscypliny Pedagogika w latach 2020-2022
Strategia Rozwoju Dyscypliny Psychologia w latach 2020-2022

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. EWALUACJI

Powołanie Zespołu Wydziałowego ds. Ewaluacji
Powołanie Pani Doktor Renaty Staśko do Wydziałowego Zespołu ds. Ewaluacji

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. EFEKTÓW FINANSOWYCH BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH
(II KRYTERIUM)

Powołanie Zespołu Wydziałowego (II Kryterium)

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. OCENY WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA
(III KRYTERIUM)

Powołanie Zespołu Wydziałowego (III Kryterium)